Jogi nyilatkozat

JOGI NYILATKOZAT

Jelen weboldal (www.smarthu.org) kizárólagos tulajdonosa a SMartHU Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1065 Budapest, Lázár utca 16. 2. em. 5.; 01-09-193505; adószám: 24993496-2-42; web: www.smarthu.org; e-mail: info@smart-hu.org; a továbbiakban: „SMartHU”). A weboldalon található valamennyi tartalom a SMartHU tulajdona, azok bármilyen felhasználása, hasznosítása, továbbközlése, akár eredeti, akár átdolgozott formában kizárólag a SMartHU hozzájárulásával lehetséges.

Az ellenkező bizonyításáig azt kell vélelmezni, hogy valamennyi, a weboldalon megjelenő szellemi alkotás kizárólagos jogosultja a SMartHU.

A weboldalon található tartalmak nem minısülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek.

A SMartHU a látogatók személyes adatait az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.