สถานที่แสดงงานศิลปะ

สถานที่แสดงงานศิลปะ post thumbnail image

หลายคนคงจะเคยได้ยินคำว่าศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้นกันมาบ้าง ความหมายของประโยคคลาสสิกนี้อาจกล่าวได้ว่าชีวิตเราช่างแสนสั้น แต่ผลงานที่ทำยังคงอยู่ แม้จะเราตายไปแล้วก็ตาม ด้วยเหตุนี้ศิลปินทั้งหน้าใหม่ หน้าเก่าจึงสร้างผลงานอันเต็มไปด้วยจิตวิญญาณ ที่จะยังคงจัดแสดงอยู่ตามแกลเลอรีตราบจนร่างกายสลายไป และสำหรับสายอาร์ตที่หลงไหลในงานศิลปะหรือศิลปินที่กำลังมองหาพื้นที่แสดงผลงานของตัวเองอยู่ วันนี้เราก็รวบรวมสถานที่จัดแสดงงานศิลปะมาฝากกันที่นี่แล้ว

            1. THE QUEEN’S GALLERY The Queen’s Gallery เป็นหอศิลปะที่เกิดขึ้นด้วยพระมหา กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะของศิลปินชาวไทย ทั้งศิลปินอาวุโสผู้มากผลงาน รวมถึงศิลปินหน้าใหม่ด้วย
          2. BANGKOK ART AND CULTURE CENTRE สถานแสดงงานศิลปะที่แรกเชื่อว่าชาวกรุงเทพ    จะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดี Bangkok Art and Culture Centre ชื่อย่อคือ BACC หรือที่หลายคนเรียกว่าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครค่ะ ที่นี่นอกจากจะมีนิทรรศกาลศิลปะใหญ่ๆ ระดับชาติแล้วยังมีพื้นที่สำหรับศิลปินมือใหม่และศิลปินอิสระให้ส่งผลงานเข้ามาทำการคัดเลือกเพื่อจัดแสดงได้ด้วย
          3. ARDEL GALLERY OF MODERN ART อาร์ตแกลเลอรี หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล หรือ Ardel Gallery of Modern Art เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศกาลศิลปะทุกรูปแบบ โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย มีทั้งศิลปินชื่อดังและศิลปินมือใหม่ที่ต่างก็แวะเวียนกันมาจัดแสดงผลงานกันอย่างต่อเนื่อง
          4. THE NATIONAL GALLERY หอศิลป์แห่งชาติ หรือ The National Gallery เป็นสถานที่ รวบรวมและจัดแสดงผลงานทางศิลปะมากมาย มีทั้งนิทรรศกาลถาวรและแบบหมุนเวียน ใครที่ หลงไหลในงานศิลปะทั้งแบบสมัยเก่าและร่วมสมัย อย่าได้พลาดเดินทางมาชม ผลงานคุณภาพที่นี่
            5. CHUANG MOOLPINIT ART GALLERY อาร์ตแกลเลอรี หรือ หอศิลป์ช่วง มูลพินิจ อยู่ย่าน     รามคำแหง เป็นพื้นที่จัดแสดงงานทางศิลปะของคุณช่วง มูลพินิจ ศิลปินที่มีชื่อเสียงด้านจิตรกรรมสำหรับใครที่ต้องการชมผลงานนะคะ ที่นี่เปิดให้เข้าชมทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนแนะนำว่าติดต่อก่อนเข้าชมจะสะดวกจากข้อความข้างต้นที่เราได้แนะนำสถานที่แสดงงานศิลปะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คนที่ชอบชมงานศิลปะนะและแต่ละสถานที่เป็นสถานที่ที่ดีมาก

Related Post

art

ศิลปะแบบนามธรรมศิลปะแบบนามธรรม

ในขณะที่ศิลปะแนวสัจนิยมพยายามนำเสนอภาพของความเป็นจริง ศิลปะแบบนามธรรมพยายามแสวงหาสิ่งที่ตรงกันข้าม ศิลปินนามธรรมยุคแรกๆ ที่ทำงานในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 ใช้สี รูปทรง และเส้นในการสร้างภาพวาด ประติมากรรม และภาพเขียนที่ให้ความรู้สึกเป็นอิสระจากวัตถุที่ระบุตัวตน ทิวทัศน์ และผู้คน การเป็นนามธรรมทำให้ศิลปินมีอิสระในการทดลองใช้วิธีการทางศิลปะในระดับใหม่ และช่วยให้ศิลปินเหล่านี้ปรับเปลี่ยนความหมายดั้งเดิมของคำว่า “ศิลปะ” ได้           การเคลื่อนไหวของการออกแบบกราฟิกที่สำคัญหลายขบวนการ เช่น สไตล์สวิสในปี 1950 สไตล์เมมฟิสในปี 1980 และสไตล์มินิมอลในปี 1990 ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกแห่งศิลปะแบบนามธรรม รูปแบบทางเรขาคณิต เลย์เอาต์ที่เรียบง่าย

art3

ลัทธิทางศิลปะลัทธิทางศิลปะ

ศิลปะ หมายถึง ผลแห่งพลังความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่าง ๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือ ความสะเทือนอารมณ์ ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา รสนิยมและทักษะของแต่ละคน เพื่อความพอใจ ความรื่นรมย์ หรือเพื่อสนองตอบขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา                       1. ลัทธินีโอคลาสสิค (Neo-Classic)(ค.ศ.1800) ลัทธินี้ ศิลปินเกิดหวนกลับไปมีค่านิยมการสร้าง  ผลงานแบบกรีกและโรมันอีกครั้ง   ซึ่งศิลปินเหล่านี้ชอบความเรียบร้อยและเคร่งครัดในศิลปะแบบโบราณ  ลักษณะผลงานของลัทธินีโอคลาสสิค คือ มักเป็นภาพที่มีระยะใกล้ กลาง ไกล หรือที่เรียกว่า