Day: January 10, 2022

art

ศิลปะแบบนามธรรมศิลปะแบบนามธรรม

ในขณะที่ศิลปะแนวสัจนิยมพยายามนำเสนอภาพของความเป็นจริง ศิลปะแบบนามธรรมพยายามแสวงหาสิ่งที่ตรงกันข้าม ศิลปินนามธรรมยุคแรกๆ ที่ทำงานในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 ใช้สี รูปทรง และเส้นในการสร้างภาพวาด ประติมากรรม และภาพเขียนที่ให้ความรู้สึกเป็นอิสระจากวัตถุที่ระบุตัวตน ทิวทัศน์ และผู้คน การเป็นนามธรรมทำให้ศิลปินมีอิสระในการทดลองใช้วิธีการทางศิลปะในระดับใหม่ และช่วยให้ศิลปินเหล่านี้ปรับเปลี่ยนความหมายดั้งเดิมของคำว่า “ศิลปะ” ได้           การเคลื่อนไหวของการออกแบบกราฟิกที่สำคัญหลายขบวนการ เช่น สไตล์สวิสในปี 1950 สไตล์เมมฟิสในปี 1980 และสไตล์มินิมอลในปี 1990 ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกแห่งศิลปะแบบนามธรรม รูปแบบทางเรขาคณิต เลย์เอาต์ที่เรียบง่าย